WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE - Aktualności sportowe - IUKS 9 Tomaszów Mazowiecki

Idź do spisu treści

Menu główne:

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Opublikowany przez Iwona Piotrowska w Informacje · 20/11/2016 16:50:00
Tags: zebranie

INTEGRACYJNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ,,DZIEWIĄTKA”
w Tomaszowie Maz. ul. Jałowcowa 8
 

 
            Zarząd Integracyjnego Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Dziewiątka”
w Tomaszowie Maz. uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w Gimnazjum Nr 6 w Tomaszowie Maz. przy ul. Jałowcowej 8, w dniu 28.11.2016 r., o godz. 18.30 w pierwszym terminie i o godz. 19.00 w drugim terminie.
 
 
Porządek obrad:
 
 
 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zebrania.
 2. Wybór protokolanta.
 3.  Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 6.  Wybór członka Komisji Rewizyjnej po ustaniu mandatu na okres do końca kadencji.
 7. Sprawozdanie z działalności Klubu za lata 2015-2016.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, ukonstytuowanie się nowego składu.
 9. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
 10. Dyskusja.
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Zakończenie Walnego Zebrania IUKS ,,Dziewiątka”.
 
 
 
 
Tomaszów Maz. 14.11.2016 r.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego